Privacy pagina en cookies gebruik

Op 25 mei 2018 is de Europese wetgeving aangepast en dit heeft invloed op de manieren waarop we contact met u kunnen opnemen.

Om deze website te gebruiken, dient u akkoord te gaan met ons privacybeleid en het plaatsen van cookies.

 • Uw persoonlijke gegevens nemen we serieus en we zullen deze altijd beschermen. Zie ons privacybeleid hieronder voor meer details.
 • We willen u als vriend van Go Belgium Go niet kwijt raken – we hebben dus voortaan uw uitdrukkelijke toestemming nodig!
 • We hopen op uw begrip hiervoor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

De website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Go Belgium Go gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen of ook   https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Persoonsgegevens die wij verwerken

Go Belgium Go verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zelf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • -Voor- en achternaam
 •  Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch aan ons doorgeeft.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GBG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of infofolder
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • De deelnemer gegevens worden gebruikt om bijv een deelnemerslijst samen te stellen, de catering te organiseren etc.
 • Go Belgium Go verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Go Belgium Go neemt soms op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Go Belgium Go) hier tussen zit. Go Belgium Go gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Het CMS website systeem, die het registreren van deelname gegevens  aan een conferentie of aanmaken van een account mogelijk maakt. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen en per email verzonden naar de deelnemer zelf en naar het email adres van GBG. 
 • De opgeslagen gegevens kunnen na verzoek ( zie contact gegevens) verwijdert worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Go Belgium Go bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens > Bewaartermijn min 2 jaar- max 5 jaar> Reden: om in contact te blijven en uitnodiging voor volgende conferentie te kunnen sturen. NB U kunt ook gebruik maken van de optie zoals vermeldt hieronder in paragraaf "Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen."

 • -Voor- en achternaam
 •  Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch aan ons doorgeeft.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Delen van persoonsgegevens met derden

Go Belgium Go verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Go Belgium Go blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Indien u ingelogd bent kunt u uw gegevens gedeeltelijk aanpassen , ook hebt u het recht deze te laten verwijderen.

Neemt u contact met ons op indien u hierover vragen hebt of als het u niet lukt om uw gegevens automatisch te wijzigen of te laten verwijderen

GBG contact

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Go Belgium Go en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Go Belgium Go wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Go Belgium Go neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.


Indien u ingelogd bent kunt u uw gegevens aanpassen , ook hebt u het recht deze te laten verwijderen.

Neemt u contact met ons op indien u hierover vragen hebt of als het u niet lukt om uw gegevens automatisch te wijzigen of te laten verwijderen

GBG contact


Overige Contact Information

Supervisory Authority Email: Phone: +32 2 274 48 00

Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to make change to this Privacy Policy. Last modification was made June 2019

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline